Giỏ hàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỤA TƠ TẰM

Đề giữ lụa tơ tằm Việt Nam được bền lâu thì nên:

( The best using silk products as followings    .


Hoặc có thể:

Cho nước thường và giặt nhanh bằng tay với xà phòng nhẹ.
Giăt nhanh bằng dầu gội đầu ( Hòa tan đều dầu gội đầuvới nước trước khi giặt )
Xả sạch bằng nước thường nhanh và giũ ráo nước sau đó phơi trong bóng mát.
Ủi khi còn ẩm ( Nên ủi mặt trái ).
❖Lưu ý: Tuyệt đối không ngâm hay ngâm lâu trong nước.Care Instructions:

To retain it’s nature beauty Vietnam silk should be: Dry cleaning is the best, Or     Washing by hand with cool water ( lukewarm water ), body milk, sampoo and soap.   ( Dissolving before washing- Should wash swiftly ).

Ironing while wet ( Should iron on the reverse of  silk ).
❖ Note Strictly: Do not soak for a long time in water    

D’USAGE
Repasser  quand la soie est encore humide.
Representative BAO LOC SILK SHOWROOM
Address:CITYVIEW BUILDING Số: 12 - Mạc Đĩnh Chi Str-Đakao Ward-Dist1,HCMC,VN.
Website www.baolocsilk.vn / vietnamsilk.com.vn    Email:  baolocsilk28@yahoo.com